Ενδεικτικές τιμές

Κοστολογημένες κατοικίες


Μπορείτε να δείτε μια γκάμα κοστολογημένων κατοικίων απο την ιστοσελίδα της εταιρείας DETIMA.


Επιλέξετε για να δείτε τις κοστολογημένες κατοικίες:

Τιμοκατάλογος Προκατασκευασμένων- € - 


Για ολοκληρωμένες λύσεις μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 24654500 ή στο email info@detima.com

Ευχαριστώ