Πως δουλεύουμε

Πώς Κατασκευάζεται ένα Προκατασκευασμένο Σπίτι;

Η συνεχής παραγωγή τοιχοποιίας της εταιρίας DETIMA, μας δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να εισάγουμε μεγάλες ποσότητες δομικών υλικών. Με τη μαζική εισαγωγή επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές και έτσι είμαστε σε θέση να αγοράζουμε τα “ακριβά” (για τα Κυπριακα κατασκευαστικά δεδομένα) δομικά υλικά τα οποία είναι τα ποιοτικότερα στη παγκόσμια αγορά.


image

Κατασκευή στο εργοστάσιο

Πλεονεκτήματα καθοριστικής σημασίας

Η εταιρεία DETIMA πρωτοπορεί, εφόσον οι τεχνικές ατέλειες που οφείλονταν στην επι τόπου κατασκευή της τοιχοποιίας στο οικόπεδο, ανήκουν στο μακρινό παρελθόν. Η εταιρεία κατασκευάζει τη τοιχοποιία εξολοκλήρου στο εργοστάσιο με τη χρήση στριφωνιού  και ακολουθεί πάντα αυστηρά βήματα παραγωγής.

Τα πλεονεκτήματα της εργοστασιακής κατασκευής είναι καθοριστικής σημασίας. Με αυτή και μόνο επιτυγχάνεται η απόλυτη συναρμογή των επιμέρους τμημάτων κάθε τοίχου (δομικόυ χάλυβα τοιχοποιίας, ΟSB) και εξασφαλίζεται η μηδενική χαλάρωση τους στο χρόνο.

Τα έτοιμα τμήματα της τοιχοποιίας λειτουργούν ως μονολιθικά σώματα, ως φέροντα τοιχία δηλαδή, τα οποία υπακούν σε ποιαδήποτε ταλάντωση. Έτσι εξασφαλίζεται η υψηλή αντισεισμικότητα και πάνω από όλα η στιβαρότητα και η αντοχή της κατασκευής DETIMA.